A Micro Pechado

ampO primeiro número do A Micro Pechado apareceu no ano 2000, como complemento á información que ofrecían os programas de radio de Ergac. Dende entón, a publicación conseguiu converterse nun referente para a comunidade galega de Catalunya, o principal público ao que vai dirixida. A Micro Pechado funciona como unha plataforma de intercambio de ideas e de información, aberta ás colaboracións de calquera persoa interesada, ao tempo que serve de ferramenta de cohesión, tanto entre os galegos e galegas que viven en Catalunya como entre os propios integrantes de Ergac. A liña editorial está encamiñada a tender pontes entre as culturas galega e catalá. O idioma preminente é o galego, de xeito que é a única publicación nesta lingua que se edita en Catalunya con periodicidade regular. Os contidos inclúen novas de actualidade, columnas de opinión e cultura, humor gráfico, colaboracións literarias e recomendacións de libros e discos, entre outros. A distribución do A Micro Pechado faise a través do servizo de Correos convencional, mediante subscrición anual, e tamén a través de pdf en Internet. Tamén se pode atopar en diversos centros e entidades culturais de Barcelona, de Galiza e de Andorra: no Centro Galego de Barcelona, nas emisoras de radio que emiten programas de ERGaC, nos centros cívicos, nas universidades, bares e restaurantes, etc. Cómpre dicir tamén que moitas institucións públicas de Galiza e mais de Catalunya reciben o boletín, entre elas, a Real Academia Galega ou a Biblioteca de Comunicació da Universitat Autònoma de Barcelona.


2005 (AMPs 57-68) 2006 (AMPs 69-80) 2007 (AMPs 81-92)
2008 (AMPs 93-102) 2009 (AMPs 103-107) 2010 (AMPs 108-...)
2011 (AMPs 111-114) 2012 (AMPs 115-119) 2013 (AMPs 120-122)
2014 (AMPs 123-125) 
2015 e 2016 (AMPs 126-130)